Jak przygotować projekt?

Rekomendowanym formatem dostarczania materiałów jest PDF. Przyjmujemy także pliki JPG, AI, CDR, TIF, PSD i EPS. Prace przeznaczone do druku cyfrowego powinny być przygotowane w formacie docelowym (skala 1:1), w rozdzielczości minimum 200 dpi.

 

Wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK bez załączonych profili ICC, prace w RGB zostaną przekonwertowane na CMYK.

 

Plik powinien być „spłaszczony”, bez warstw, kanałów, itp. Teksty powinny być zamienione na krzywe lub dołączone do pliku.

 

Każda praca powinna zawierać informacje o formacie strony: wymiar netto, wielkość spadów (trim box, bleed box).

 

Wszystkie znaczniki drukarskie (linie cięcia, pasery itp.) należy umieścić poza formatem netto w odległości 3 mm.

 

W pracy należy zadać spady 3 mm poza linię cięcia.

 

Wszystkie istotnie elementy graficzne (logotypy, tekst, itp.) powinny być odsunięte od linii cięcia o ok. 4 mm.

 

W wypadku publikacji lakierowanych wybiórczo, należy do pracy dołączyć maskę na lakier, w osobnym pliku, w kolorze black 100%.

 

W pracach wielostronicowych wszystkie, także puste strony powinny być zapisane w jednym pliku. Strony pojedyncze, bez montaży lub rozkładówek. Kolejność stron w porządku np. od 1 do 24. Nie należy umieszczać znaczników cięcia, paserów, kostek itp., wszystkie strony powinny być wyśrodkowane i w takim samym rozmiarze.

Należy pamiętać także, że liczba stron w pracach do oprawy zeszytowej musi być podzielna przez 4.

 

Drukarnia RONDA NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.